Časté dotazy

www-wales-nhs.ukDobrý den,
chtěla bych poděkovat za informace, které nabízíte na vašich webových stránkách, a poprosit Vás o informaci ohledně polohování. V textu o polohování jsem se dočetla, že není vhodné dávat pod kolena polštář, mohla bych poprosit o vysvětlení, z jakého důvodu? Polštář totiž používám, abych zvedla pacientce trošku kolena, například při poloze na zádech. Ještě bych chtěla moc poprosit o informaci, jestli je nutné riziková místa vzniku dekubitů podkládat také tam, kde se stýkají s antidekubitní matrací? (Například při poloze na pravém boku jestli je nutné podkládat vnější stranu pravého kolene položenou na matraci a pravý vnější kotník).
Moc děkuji za informaci a za práci, kterou vykonáváte pro ostatní.

ODPOVĚĎ
Co se týká používání polštáře, jsou 2 rizika:

1. polštář není dostatečně vysoký a neudrží dolní končetinu nad podložkou (zajistí flexi v kolenou, ale může zvýšit tlak na paty).

2. hrozí přehřívání organismu. Vhodnější je polohovací válec nebo vložení složené deky pod bérce tak, aby byly zvednuté paty).

Co se týká pokládání u pacientů na antidekubitní matraci, není běžně doporučováno a dokonce by to mohlo vést k negativnímu ovlivnění preventivní schopnosti a účinnosti matrace. Jiná situace je, pokud pacient má známky proleženiny a pokud už je nutné pacienta na postiženou stranu polohovat, pak vždy postiženou část těla podložit. V případě potřeby a zájmu lze zajistit konzultaci telefonicky či emailem.

www-wales-nhs.ukMusí se s dekubitem do nemocnice?

ODPOVĚĎ
To závisí na rozsahu proleženiny a na celkovém stavu pacienta, ale také na možnostech domácí péče. Při rozsáhlých vředech je celkový stav pacienta většinou tak špatný, že je pobyt v nemocnici nutný. Chirurgické ošetření dekubitu je rovněž třeba provést v nemocnici.
Naproti tomu při celkově dobrém stavu pacienta a jen povrchním poškození není důvod proti ošetřování pacienta v jeho domácím prostředí.

www-wales-nhs.ukJe rozdíl v tom, když použiju mast do rány nebo nějaký ten léčivý čtverec?

ODPOVĚĎ
Způsob léčby zvolí lékař, který má s touto léčbou zkušenosti. Použití mastí a krémů do chronických ran patří ke staré klasické metodě. Vzhledem k tomu, že se u bakterií často rozvinula rezistence, čili odolnost na účinnou látku, mnohem raději a s větším efektem využíváme prostředky vlhké terapie. Jsou to materiály, které mají schopnost působit proti bakteriím, například s obsahem stříbra, nebo rozruší bakteriální masu na spodině rány, např. Aquacel® Extra, ale hlavně v ráně udržují správné vlhké prostředí. Díky tomu se rána mnohem rychleji a přirozeněji hojí.

www-wales-nhs.ukProč někdy rána zapáchá a hodně teče a někdy je v klidu?

ODPOVĚĎ
Tohoto faktu jsem si také všimla v ambulanci a samotní pacienti jej často připisují například počasí. Velmi důležitý je pohyb, složení jídla, dostatek tekutin a také způsob ošetřování. Pokud nedodržujeme hygienické zásady, může dojít k přenosu bakterií z prostředí nebo rukou pacienta do rány a ta se přestane hojit, nebo může dokonce dojít k rozvoji infekce. Proto je důležité si ruce často mýt, používat při převazu rukavice, v žádném případě materiál na ošetření neohmatávat (je balený sterilně), nesmíme se rány přímo dotýkat rukama. Taktéž po ošetření je nutná očista rukou a použití dezinfekčního prostředku.

www-wales-nhs.ukZa jak dlouho se mi rána zahojí?

ODPOVĚĎ
To je velmi individuální. Hodně záleží na příčině, která vedla ke vzniku chronické rány. Dále na celkovém stavu pacienta, dalších onemocněních, pro které se léčí, také od užíváných léků a hlavně jeho celkové kondici a imunitním systému a mnoha dalších faktorech. Jako chronickou ránu označujeme tu, která se nehojí v průběhu 6 týdnů.

www-wales-nhs.ukProč někdy ránu převazuji každý den a někdy po 2 až 3 dnech?

ODPOVĚĎ
Každá chronická rána vyžaduje individuální přístup. Orientujeme se například podle toho, kolik produkuje exsudátu, jaké je okolí, lokalita, velikost, hloubka, jak vypadá spodina rány a jak je pacient schopen se sám převazovat. Časté převazování může vést k poškození nově vznikající tkáně, proto častěji aplikujeme materiály tzv. vlhké terapie, které jsou schopny ránu vyčistit a navodit takové vhodné prostředí, ve kterém dochází k hojení. Tím, že převazujeme ránu po dvou, třech nebo čtyřech dnech, zachováváme v ní stabilní a optimální pH, teplotu a vlhké prostředí. O frekvenci převazů a typu materiálu ale musí rozhodnout lékař.

www-wales-nhs.ukJak si mohu ošetřovat okolí rány?

ODPOVĚĎ
Na okolní kůži chronické rány je vhodné použít pasty – např. zinkovou, s obsahem ichthamolu, Menalind pastu, Imazol krém pastu. Toto ošetření je velmi důležité, protože tím chráníte bezprostřední okolí rány, které by mohlo být sekretem z rány rozrušeno.

www-wales-nhs.ukMohu ránu sprchovat?

ODPOVĚĎ
Chronické rány je nutné sprchovat. Dochází tím k odloučení nánosů bakterií a odumřelých částí tkáně. Sprcha nemá být agresivní, ale stékat po ráně. Následně se musí rána očistit, například gázovým tampónem nebo čtvercem. A to zejména tehdy, pokud je povleklá. Až poté je vhodné udělat obklad s antibakteriálním roztokem a ten ponechat zhruba 10 minut. V této chvíli je rána připravena k ošetření doporučeným materiálem.

www-wales-nhs.ukMoje žena nechodí a má proleženiny a katetr. Zvládnu to doma?

Je mi 81 let, mojí manželce 80. Byla 6 měsíců na LDN ve dvou zařízeních (v nemocnici byla po mrtvičce), nyní měla být umístěna v Domově pro seniory. Což jsem odmítl, protože bychom od sebe byli přes 60 km. Chtěli jsme dožít spolu, proto si ji chci vzít domů. Ošetřující lékař by nebyl proti, pokud to budu zvládat. Manželka je ležící, ale s pomocí se posadí, má zavedený močový katetr a má nějaké proleženiny (na kostrči a na stehně). Jak se mám na její návrat připravit? Máme doma polohovací lůžko, ale s katetrem ani s dekubity zkušenosti nemám.

ODPOVĚĎ
Zdravotní stav Vaší manželky se mi jeví jako velmi rizikový, doporučovala bych Vám předem konzultaci s praktickým lékařem Vaší ženy. Vzhledem k imobilitě, dekubitům a močovému katetru bude nutné domluvit domácí péči. Tento druh péče je poskytován zdravotními sestrami, předepisuje ji právě praktický lékař a je hrazena zdravotními pojišťovnami. V případě nutnosti může sestra docházet do domácnosti denně. Všeobecná sestra Vás seznámí s funkcí permanentního katetru, připraví Vás na krizové situace, např. když katetr přestane moč odvádět atd. V její péči také budou převazy dekubitů, ovšem za spolupráce s kožním lékařem, který pacientce předepíše, co se do ran bude dávat.
Budete poučen o správném polohování po dvou hodinách, postupně se to naučíte. Bude Vás edukovat o riziku vzniku imobilizačního syndromu, riziku vzniku dalších dekubitů a všech možných problémech. Základní pomůcku, polohovací lůžko, máte. Předpokládám, že máte i antidekubitní matraci. Z ostatních pomůcek budete potřebovat např. lavorek, žínku, savé podložky, zásobu plen, indiferentní krycí pastu proti opruzeninám, v lékárně Vám konkrétně poradí.
Uvědomte si, prosím, že péče o imobilního člověka je časově, psychicky i fyzicky velmi náročná a vyčerpávající. Doporučovala bych určitě zavést i pečovatelskou službu, např. na ranní hygienu, dovoz a podání stravy, pomoc s úklidem apod.
Dobré je také situaci probrat v širší rodině a do péče zapojit další členy. Musíte mít zajištěno 24 hodin, polohování je nutné i v noci. Vše byste krátce zvládal, ale brzy by Vám hrozilo vyčerpání, a to by se samozřejmě odrazilo jak na Vás, tak na zdravotním stavu Vaší manželky.
Domácí péči i pečovatelskou službu doporučuji si zajistit předem tak, aby došlo k plynulému přechodu péče nemocniční na domácí.

www-wales-nhs.ukKdy je nutná u proleženin hospitalizace?

Jsme vozíčkáři, manželovi se zhoršil zdravotní stav, vznikly mu opruzeniny na hýždi, do kterých se dostala infekce. Podle mne je na vině agentura domácí péče, která jej ošetřuje. Špatné zkušenosti však bohužel mám i s pečovatelskou službou. Proto si nyní platíme čtyři asistenty, kteří se u manžela střídají. Praktická lékařka jej chce ovšem hospitalizovat. Nevěří, že se zdravotní problém doma vyřeší. Já se obávám, že by v nemocnici jen ležel a dostal bez pohybu zápal plic. Jsem už na pokraji nervových sil. Mám dojem, že do manžela, kterému bude 80 let, už nechtějí investovat kvalitnější péči. Prosím pomozte mi, abych se domohla nějaké pomoci.

ODPOVĚĎ

Netroufám si hodnotit kvalitu poskytované péče. Z praxe však vím, že i když se pečující personál snaží v rámci svých možností o dobrou práci, nejde všem problémům zabránit. U 80letého pacienta-vozíčkáře je riziko vzniku opruzenin, proleženin či jiných problémů velmi vysoké. Není to jen otázka polohování, vysazování na vozík a ukládání zpět do lůžka během dne. Jde také o dobrou životosprávu, neboť nedostatek bílkovin značně zhoršuje stav hojení ran i rozsáhlejších opruzenin. Dokonalá hygiena je mnohdy v domácích podmínkách také těžko zvladatelná.

Vaše obavy, že se manželovi stav při hospitalizaci zhorší, jsou určitě pochopitelné. Ovšem pokud se pánovi zhorší stav kůže ještě více, může pobyt doma  paradoxně značně prodloužit hospitalizaci. Pokud praktický lékař posoudí stav pacienta a doporučí hospitalizaci, má pro to důvod. A kratší hospitalizace nyní s menšími problémy by pro pána byla únosnější, než nechat problémy doma vygradovat.

Pánovi se dá udělat kožní vyšetření a možná se ukáže, že stav půjde zvládnout domácí léčbou. Každopádně posouzení ran odborným kožním lékařem vidím jako nezbytné.

www-wales-nhs.ukOšetření proleženiny

Moje matka má 90 let. Prodělala chřipku a pak se jí vytvořil na zádech dekubit asi 1 cm průměr a dost hluboký. Můžeme jí ránu ošetřovat Hemagelem nebo zvolit nějaké krytí například Granuflex? Nemáme s tím žádnou zkušenost.

ODPOVĚĎ

Hemagel i Granulflex jsou srovnatelné materiály poskytující moderní, účinnou pomoc při léčbě dekubitů. Na zádech by neměl být velký problém s hojením, neboť pokud pacientka dlouhodobě neleží, krevní cirkulace by měla být dostatečná.

podporuje hojení zbarvených a deformovaných nehtů následkem plísňové infekce. Dále zvyšuje hydrataci a šetrně vyhlazuje vnější vrstvy nehtové ploténky. Mění podmínky prostředí a zpevňuje nehet, čímž brání růstu plísní a bakterií. Naloc zlepšuje vzhled nehtů a udržuje je v dobrém stavu.

www-wales-nhs.ukProleženiny

Dobrý den, moje babička má na kostrči proleženinu, kterou všeobecná sestra (přichází k nám domů) ošetřuje Betadinem a okolo maže mast Menalind. Všimli jsme si ale, že mast kůži vysušuje a ta pak odpadává a rána se rozšiřuje. Je nějaký jiný možný způsob léčby? Mohli byste mi doporučit jinou mast, která kůži zpevní, vyživí a nebude vysušovat?

ODPOVĚĎ

Léčba proleženin je svízelná a větší vliv nežli použité přípravky má pohybová aktivita pacientky a její polohování. Na proleženině nesmí pokud možno vůbec ležet. Zpevnit a vyživit nemůže kůži žádná mast. Kontaktujte specialistu, ten může poradit správnou výživu a speciální léčbu včetně moderních gelových náplastí.

www-wales-nhs.ukChci se zeptat, mám tatínka 85…

Chci se zeptat, mám tatínka 85 let, ležící má proleženiny na několika místech, zajímalo by mě, jestli může být teplota, stabilně kolem 38, myslím tím teplota související s proleženinami.

ODPOVĚĎ

Zvýšená teplota je projevem zánětu, tedy reakce organismu na poškození. Příčinou mohou být defekty, stejně tak i celkový stav a základní onemocnění, kvůli kterému je váš otec upoután na lůžko. Při posuzování podílu konkrétních ran na teplotě je třeba posoudit jejích stav, event. přítomnost infekce a podle toho zvolit adekvátní způsob léčby.