Prevence vzniku dekubitů

Materiály v českém jazyce

  • DEKUBITY I.pdf – základy polohování

  • DEKUBITY II.pdf – základy polohování

  • DEKUBITY III.pdf – základy polohování

  • DEKUBITY I.pdf – úvod a základní polohování

  • DEKUBITY II.pdf – hodnocení rizika dekubitů, klasifikace dekubitů, antidekubitní matrace Vitapur

  • DEKUBITY III.pdf – faktory působící na vznik dekubitů, střihové a třecí síly, preventivní polohování