Vzdělávání

hojeni ran

Edukační webový portál: www.hojeniran.cz a www.merudia.cz

 

Pro  každý kalendářní rok zde naleznete celorepublikové možnosti vzdělávání v oblasti dekubitů a související problematice.

NCO NZO Brno

 • Specifická ošetřovatelská péče o nehojící se rány a defekty
 • Komunitní nutriční péče a poradenství u seniorů
 • Metody stanovování individuálních nutričních potřeb u pacientů v těžkých stavech
 • Rehabilitační ošetřování specifických skupin imobilních klientů
 • Ošetřovatelská péče o pacienty s bolestí
 • Aktivizace a mobilizace pacienta v intenzivní péči
 • Ošetřovatelská péče o pacienty s bolestí pro zdravotnické asistenty

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín

 • Ošetřování chronických ran
 • Paliativní péče
 • Ošetřovatelská péče v geriatrii

Ostravská univerzita v Ostravě

 • Léčba bolesti
 • Paliativní péče ve zdravotnických zařízeních

Občanské sdružení „Za kvalitu péče v gerontologii“ – gerontologické partnerství, Hradec Králové

 • Geriatrický pacient v dlouhodobé péči – zvláštnosti ošetřovatelské péče o geriatrického křehkého seniora

Nemocnice Podlesí a.s

 • Kurz komplexní péče o rány a kožní defekty s využitím metod vlhkého hojení I.

Krajská zdravotní, a.s., Ústí nad Labem

 • Specifická ošetřovatelská péče o chronické rány a defekty

 Fakultní nemocnice Plzeň

 • Specifická ošetřovatelská péče o chronické rány a defekty

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

 • Péče o pacienta s bolestí
 • Ošetřovatelská péče se zaměřením na seniora