Léčebné prostředky

V dnešní době je na trhu mnoho moderních materiálů používaných k hojení ran, které stále více nahrazují klasické léčebné postupy. Základní podmínkou pro léčbu proleženin je zajištění vlhkého prostředí v ráně, které brání vstupu infekce z okolí rány a udržuje v ráně stálou teplotu.

Je mnoho firem, které se zabývají výrobou moderních obvazů. A záleží jen na nás, které si vybereme, vyzkoušíme a s kterými budeme spokojeni. Důležitá je vlastní zkušenost s materiály při péči o nemocného.

Krycí prostředky – obvazy

  • Neadherentní kontaktní obvazy
  • Antiseptické obvazy
  • Obvazy s aktivním uhlím
  • Hydrokoloidy
  • Hydrogely
  • Hydropolymery, polyuretany
  • Algináty
  • Filmové obvazy

Čisticí prostředky a krémy

Pomůcky při inkontinenci

  • plenkové kalhotky, pleny, vyrábí se v různých velikostech a s různou savou schopností
  • podložky na lůžko pod nemocného.

Výběr vhodného krycího materiálu pro fázové hojení ranpdf