Prevence

Zásady prevence vzniku proleženin:

Pro prevenci vzniku proleženin platí tyto obecné zásady:

  • polohování (zkracování doby působení tlaku, aby nepřekročil prahovou hodnotu),
  • používání antidekubitních pomůcek (blokování nepříznivých mechanických vlivů vnějšího prostředí),
  • hygiena (blokování nepříznivých chemických a infekčních vlivů vnějšího prostředí),
  • rehabilitace a včasná mobilizace = normalizace celkového stavu pacienta,
  • normalizace celkového stavu – vnitřní prostředí, výživa, krevní oběh, okysličování, zvládání celkové infekce apod.,
  • je nutné pečlivě volit specifický ošetřovací a životní režim vzhledem k danému typu postižení,
  • riziková místa a proleženiny nikdy nemasírovat, masáž poškozeného podkoží způsobuje maceraci kůže a degeneraci podkožních tkání, které jsou nejvíce namáhány, zejména u starších lidí, při masírování je podkoží smýkáno!!

 

Zdroje:

www.osobniasistence.cz – podle textů Milana Čoka, www.osobniasistence.cz, doplněno podle textů NCO NZO Brno.
www.umirani.cz