Prosezeniny

V této kapitole přibližujeme nejen příčiny vzniku dekubitů, u vozíčkářů nazývaných  prosezeniny a také posturální dekubity, ale především způsoby, jak těmto zdravotním komplikacím předejít.

Zkuste si uvědomit, že Vaše kůže je vlastně Vaším nejlepším přítelem – uvažoval/a jste někdy takto o své kůži? Vaše kůže je s Vámi stále, chrání tělo před nečistotou a bakteriemi, zprostředkovává řadu důležitých informací z vnějšího prostředí (vnímání bolesti, tepla, chladu, udržení tělesné teploty), ale i z procesů probíhajících uvnitř těla (teplota, zarudnutí, vyrážka…).

Poškození či onemocnění míchy a mozku vede nejen ke ztrátě hybnosti, ale často i ke ztrátě čití, čili schopnosti cítit tlak, bolest, teplo, chlad i polohu ochrnutých končetin. Informace z receptorů v kůži, svalech i šlachách nemohou být vlivem poškození míchy mozkem zpracovány a vyslat následně signál k obranné aktivitě. Tato situace přímo nahrává vzniku dekubitu. Vozíčkář, jehož vynucená poloha pro mobilitu, sebeobsluhu, práci a další aktivity je sed ve vozíku, se stává rizikovým pro vznik dekubitů na sedacích partiích – prosezenin, ale také na jiných částech těla. Těmi mohou být trny obratlů, žeberní oblouky, dolní končetiny. Tyto defekty označujeme jako posturální dekubity, jejichž příčinou je špatná pozice (postura) sedu. Hlavně prosezeniny jsou velkou zdravotní komplikací, zasahující do soběstačnosti vozíčkáře, jeho sociálních vztahů a ovlivňují tak celkovou kvalitu života.

 • Příčiny vzniku prosezenin a dalších posturálních dekubitů
  Rizikové faktoryČíst více ...

  Rizikové situaceČíst více ...

 • Důsledky vzniku prosezeninČíst více ...
 • Řešení / léčba prosezeninČíst více ...
 • Preventivní opatření před vznikem prosezenin a posturálních dekubitůČíst více ...

  Zdroj:

  Zdeňka Faltýnková

  fyzioterapeut a ergoterapeut

  specialista na spinální problematiku