Kontakty

Kontakt na správce portálu:

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů
Vinařská 6, 603 00 Brno

tel: 543 559 151

email: webmaster@nconzo.cz

 

Redakční rada:

PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková - NCO NZO Brno
dekubity@nconzo.cz

doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. – Česká společnost pro léčbu ran
andrea.pokorna@uzis.cz

Mgr. Nina Müllerová – Česká asociace sester