administrator

Zde můžete pokládat otázky, které Vás zajímají v rámci problematiky proleženin/dekubitů.

Gast Zodpovězené ago