Další STOP den vzniku dekubitů je vyhlášen na 19. listopadu 2020!

Video ke dni STOP dekubitům

https://www.youtube.com/embed/okmBjaunyRg​

Evropský poradní panel pro otázky dekubitů (EPUAP) každoročně zaštiťuje světový den Stop dekubitům (STOP PU), který letos připadá na 19. listopad 2020. Tato osvětová akce, do které jsou zapojeny pečující osoby ze zdravotnických zařízení i rodinní příslušníci nemocných ohrožených dekubity, probíhá každoročně třetí listopadový čtvrtek. Jejím posláním je šíření povědomí o prevenci i léčbě dekubitů (proleženin a prosezenin), sdílení dobré praxe i praktická výměna zkušeností mezi zdravotnickými pracovníky, odbornou a laickou veřejností na národní i mezinárodní úrovni.

Dekubity (česky označovány jako proleženiny) trpí až 4 milióny pacientů v Evropě v nemocnicích a domácí péči a ohrožují novorozence, osoby se sníženou mobilitou, pacienty upoutané na lůžko i starší a chronicky nemocné (například s diabetem, onemocněním srdce a nervové soustavy a dalšími chronickými chorobami). Náklady na léčbu dekubitů jsou enormní a za nejúčinnější přístup je považována včasná prevence.

V kontextu současné pandemie koronaviru COVID-19 a zvyšujícího se množství hospitalizovaných pacientů v závažném stavu, se potřeba polohování a sledování stavu kůže v nemocnicích stává ještě významnější a naléhavější výzvou.  Jsou to právě dlouhodobí pacienti v intenzivní péči (na JIP a ARO), na geriatrických a interních odděleních, kteří nejčastěji trpí proleženinami. Prodloužení času hospitalizace pacienta kvůli léčbě dekubitů se při současné maximální naplněnosti evropských nemocnic jeví jako velmi rizikové i s ohledem na skutečnost, že vyšší počet pacientů ovlivňuje náročnost péče a snižuje čas běžně věnovaný polohování a dalším preventivním postupům nejen v péči o kůži.

Novinky

Dotazníková akce pro laickou veřejnost

Zveřejňujeme dotazník pro laickou veřejnost, v němž bychom rádi zhodnotili úroveň znalosti a proces informování laické veřejnosti ze strany zdravotnických pracovníků o problematice dekubitů/proleženin. Odkaz na

Stop dekubitům

Světový den STOP dekubitům proběhl letos bez Kulatého stolu V pořadí již osmý ročník této mezinárodní akce proběhne ve čtvrtek 19. listopadu, letos vzhledem k pandemii covid-19

Zpráva z virtuální mezinárodní konference EPUAP

Mezinárodní konferenci EPUAP, která se měla uskutečnit v letošním roce v Praze, nahradilo virtuální setkání excelentních přednášejících s posluchači z celého světa. Výbor EPUAP se rozhodl neztratit žádnou možnost