Problematika proleženin
Cílem je zvýšit informovanost široké veřejnosti o problematice dekubitů, prevencí dekubitů, péči o kůži, výživy, léčby dekubitů včetně výběru vhodných krycích materiálů.

Pro odborníky v akutní i dlouhodobé péči či neformální pečovatele v domácím prostředí.

Novinky

Partněři portálu