Kontakt na správce portálu

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů
Vinařská 6, 603 00 Brno

tel: 543 559 151

email: dekubity@nconzo.cz

Redakční rada

doctor
PhDr. Mgr. Michaela Hofštetrová Knotková

NCO NZO Brno

doctor
prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

Česká společnost pro léčbu ran

doctor
Mgr. Nina Müllerová

Česká asociace sester