Projekty

Registr dekubitálních lézí – sjednocení sledování a strategie preventivních intervencí na národní úrovni (15-29111A)

Podstatou řešení projektu je vytvoření národního registru sledování dekubitů, preventivních strategií dekubitů a tvorby klinického doporučeného postupu (KDP – sledování incidence a prevence dekubitů u hospitalizovaných pacientů) včetně ověření využitelnosti registru a doporučeného postupu v klinické praxi v podmínkách ČR.

Podrobnosti o projektu »