Souhrn akcí roku 2021

Souhrn, odkazy a informace ke všem akcím za rok 2021

Den STOP Dekubitům – 18.11.2021

V pořadí již devátý ročník této mezinárodní akce proběhl ve čtvrtek 18. listopadu na Ministerstvu zdravotnictví.

 

Světový den STOP dekubitům v Plzni

Plzeňští zdravotníci si připomenuli veřejnosti světový den STOP dekubitům výstupem na plzeňskou věž vysokou 102,6 m. Zdolali 299 schodů s motem „Kdo se točí, ten se neproleží“.

 

Zdravotníci a studenti se ve Fakultní nemocnici Olomouc učili, jak správně čelit nebezpečí proleženin

S velkým zájmem se v pátek 19. listopadu 2021 setkala ve Fakultní nemocnici Olomouc preventivní akce Mít ránu – to nechceš, kterou největší zdravotnické zařízení na střední Moravě tradičně uspořádalo v rámci Světového dne STOP dekubitům. V konferenčních prostorách II. interní kliniky – gastroenterologické a geriatrické se s problematikou proleženin a jejich nebezpečnosti pro hospitalizované pacienty a osoby, o které pečují jejich blízcí, podrobně seznamovala více než stovka zájemců, především z řad zdravotníků a studentů odborných škol.

 

Hojení ran v kostce 10. 9. 2021 Olomouc

Šestý ročník konference Hojení ran v kostce se bude věnovat následujícím tématům:

  • Žilní vstupy a poškození kůže
  • Výsledky průzkumu výskytu ran u novorozenců
  • Generické skupiny obvazových materiálů
  • Akutní a chronické rány u dětí různých věkových kategorií
  • Kazuistiky z praxe
  • Akce je určena pro neonatologické a dětské sestry od začátečníků po experty

 

Pozvánka na 22. výroční konferenci Evropského poradního panelu pro otázky dekubitů