Souhrn akcí roku 2021

Souhrn, odkazy a informace ke všem akcím za rok 2021

Pozvánka na 22. výroční konferenci Evropského poradního panelu pro otázky dekubitů