Souhrn akcí roku 2022

Souhrn, odkazy a informace ke všem akcím za rok 2022

Odborná konference
„Nové výzvy v hojení ran“ a V. ročník sympozia „Dekubity“