Různé způsoby polohování pacientů v domácí péči– bazální stimulace

Rudl na přesun pacientů – pro domácí péči

 

VITAPUR Základní polohování

 

 

Co by jste měli vědět o dekubitech a na co nezapomenout
(informace pro odbornou veřejnost)

Diskutovaný odkaz Scaleo

Modulární matrace – polohování

Antidekubitní systémy APEX – představení