Různé způsoby polohování pacientů v domácí péči– bazální stimulace

Rudl na přesun pacientů – pro domácí péči

 

Diskutovaný odkaz Scaleo

Modulární matrace – polohování

Antidekubitní systémy APEX – představení