Časté dotazy a odpovědi

Otázka:

Dobrý den, chtěla bych poděkovat za informace, které nabízíte na vašich webových stránkách, a poprosit Vás o informaci ohledně polohování. V textu o polohování jsem se dočetla, že není vhodné dávat pod kolena polštář, mohla bych poprosit o vysvětlení, z jakého důvodu? Polštář totiž používám, abych zvedla pacientce trošku kolena, například při poloze na zádech. Ještě bych chtěla moc poprosit o informaci, jestli je nutné riziková místa vzniku dekubitů podkládat také tam, kde se stýkají s antidekubitní matrací? (Například při poloze na pravém boku jestli je nutné podkládat vnější stranu pravého kolene položenou na matraci a pravý vnější kotník). Moc děkuji za informaci a za práci, kterou vykonáváte pro ostatní.

Odpověď:

Co se týká používání polštáře, jsou 2 rizika:

1. polštář není dostatečně vysoký a neudrží dolní končetinu nad podložkou (zajistí flexi v kolenou, ale může zvýšit tlak na paty).

2. hrozí přehřívání organismu. Vhodnější je polohovací válec nebo vložení složené deky pod bérce tak, aby byly zvednuté paty).

Co se týká pokládání u pacientů na antidekubitní matraci, není běžně doporučováno a dokonce by to mohlo vést k negativnímu ovlivnění preventivní schopnosti a účinnosti matrace. Jiná situace je, pokud pacient má známky proleženiny a pokud už je nutné pacienta na postiženou stranu polohovat, pak vždy postiženou část těla podložit. V případě potřeby a zájmu lze zajistit konzultaci telefonicky či emailem.

Novinky

Dotazníková akce pro laickou veřejnost

Zveřejňujeme dotazník pro laickou veřejnost, v němž bychom rádi zhodnotili úroveň znalosti a proces informování laické veřejnosti ze strany zdravotnických pracovníků o problematice dekubitů/proleženin. Odkaz na

Stop dekubitům

Světový den STOP dekubitům proběhl letos bez Kulatého stolu V pořadí již osmý ročník této mezinárodní akce proběhne ve čtvrtek 19. listopadu, letos vzhledem k pandemii covid-19

Zpráva z virtuální mezinárodní konference EPUAP

Mezinárodní konferenci EPUAP, která se měla uskutečnit v letošním roce v Praze, nahradilo virtuální setkání excelentních přednášejících s posluchači z celého světa. Výbor EPUAP se rozhodl neztratit žádnou možnost