Léčebné prostředky

V dnešní době je na trhu mnoho zdravotnických prostředků a léčivých přípravků používaných k hojení ran, které stále více nahrazují klasické léčebné postupy. Základní podmínkou pro léčbu proleženin je zajištění vlhkého prostředí v ráně, které brání vstupu infekce z okolí rány a udržuje v ráně stálou teplotu.

Je mnoho firem, které se zabývají výrobou moderních krycích materiálů. Důležité je správné zhodnocení typu rány, výběr materiálu podle fáze hojení rány i vlastní zkušenost se zvolenými materiály při péči o nemocného.

 Přehled nejčastěji používaných kategorií terapeutických krytí a materiálů

  • Neadherentní kontaktní obvazy
  • Antiseptické obvazy
  • Obvazy s aktivním uhlím
  • Hydrokoloidy
  • Hydrogely
  • Hydropolymery, polyuretany
  • Algináty
  • Filmové obvazy

 

Čisticí prostředky a krémy

Pomůcky při inkontinenci

  • plenkové kalhotky, pleny, vyrábí se v různých velikostech a s různou savou schopností
  • podložky na lůžko pod nemocného.

Zdroje:

SLANINOVÁ, Irena, Milan VEGERBAUER a Josef MALÝ. Prostředky k prevenci a léčbě dekubitů pohledem farmaceuta. Dermatologie pro praxi, 2012, č. 6 (1), s. 33-39, ISSN 1802-2960.