Hygiena

Hygiena je součást prevence proleženin.

  • snažit se o omezení nepříznivého vlivu moči, stolice, potu, vaginálního sekretu a infekce přenášené močí, stolicí, hnisem na kůži pánevní oblasti (plenkové kalhotky, podložky s vysokým sacím efektem),
  • udržovat čistotu prostředí nemocného,
  • alespoň 1x denně kontrolovat stav pokožky, zvláště začervenalá místa (kontrolu provádí sám pacient nebo člen rodiny),
  • často měnit osobní i ložní prádlo a pleny, provádět koupele (teplou vodu, ne horkou), sprchování, omývání (velmi důležité u inkontinentních pacientů a nemocných s dekubity), na mytí používat jemné mycí gely nebo tekutá mýdla,
  • nevhodné jsou jakékoli neprodyšné podložky (umělohmotné, igelitové), neprodyšné pleny a kalhotky – takto kryté oblasti se zapařují a macerují, čímž se narušuje integrita kůže a dekubity se tak mohou velmi rychle rozvíjet,
  • je velmi vhodné provádět pravidelně, několikrát denně jemné masáže (proťukávání), event. krytí postižených míst ochrannými krémy. Pozor! Vznikající či již vytvořené dekubity v žádném případě nemasírovat! Masáž dekubitu může napomáhat rozšiřování infekce v tkáních v okolí dekubitu, obecně se nikdy také nemasírují části těla se slabou tukovou, svalovou vrstvou (nebezpečí poškození hlubokých tkání),
  • kůži pacienta je nutné udržovat v čistotě pravidelným mytím s následným dobrým osušením, aby byla pokožka dobře chráněna před vlhkostí, udržovat ji vláčnou a ošetřovat regeneračními krémy,
  • pozor – vlhkou pokožku je nevhodné vysušovat třením (riziko vzniku mikrotraumat, oděrek), pokožku po koupeli vysušovat mírným tlakem, příp. přiměřeně teplým proudem vzduchu (opatrně i vysoušečem na vlasy, vlažným proudem vzduchu).

Zdroje:

Foto FN Plzeň