Klinicky doporučený postup – dekubity

Kód projektu: KDP-AZV-33

Garant:

prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.
Hlavní metodik:
Mgr. Bc. Tereza Vrbová, Ph.D.
PhDr. Petra Búřilová, BBA
Pracovní tým:
PhDr. Mgr. Michaela Hofštetrová Knotková
MUDr. Alice Hokynková, Ph.D.
Mgr. Nina Müllerová
Mgr. Alice Strnadová, MBA
MUDr. Jan Stryja, Ph.D.
MUDr. Lia Vašíčková

Odkaz: https://kdp.uzis.cz/index.php?pg=kdp#