Registr dekubitálních lézí – sjednocení sledování a strategie preventivních intervencí na národní úrovni (15-29111A)

Kód projektu: NU20-09-00094

Období řešení: 5/2020 – 12/2023

Investor / Programový rámec / typ projektu:

Ministerstvo zdravotnictví ČR / Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026 Podprogram 1 – standardní

Fakulta / Pracoviště MU:

prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. PhDr. Petra Búřilová, BBA RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D. PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D. Mgr. Jitka Klugarová, Ph.D. RNDr. Jan Mužík, Ph.D. PhDr. Simona Saibertová, Ph.D.

Člen realizačního týmu za MU:

doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
PhDr. Simona Saibertová
Mgr. Soňa Šestáková

Spolupracující organizace:

Fakultní nemocnice Ostrava

Mgr. Lenka Krupová, MBA Mgr. Bohdana Břegová, Ph.D., MBA Mgr. Hana Horelová

Anotace projektu:

Podstatou řešení projektu je příprava a ověření metodiky pro sledování nákladovosti dekubitů u hospitalizovaných pacientů. V projektu budou sbírána a vyhodnocována standardní data o výskytu a léčbě dekubitů, následně bude vytvořen speciální dataset umožňující posouzení nákladovosti péče o dekubity (léčebné i ošetřovatelské intervence). Východiskem pro analýzu dat budou stávající registry, nemocniční informační systém a identifikace benefitů a limitů údajů získaných z hospitalizačních záznamů. Hlavním aplikovaným výstupem projektu bude detailní metodika (ekonomický model) pro komplexní sledování nákladovosti dekubitů u hospitalizovaných pacientů využitelný v klinické praxi pro lůžkové poskytovatele zdravotních služeb

Odkaz: https://www.muni.cz/vyzkum/projekty/54411