Spouštíme nový web

Po pěti letech spouštíme novou podobu webových stránek. Ode dneška najdete informace
o problematice prevence a léčení dekubitů ve zcela nové grafické podobě. Hlavní novinkou, které si uživatel všimne na první pohled, je modernější grafické zpracování stránek. Došlo také k několika změnám, například zcela novému složení hlavního menu na webu, díky kterému by orientace na stránkách měla být pro jak pro veřejnost i zdravotníky jednodušší. Došlo k nové kategorizaci článků.

Děkujeme partnerům portálu Dekubity.eu za jejich finanční podporu bez které by nová podoba portálu nevznikla.

Budeme rádi za jakékoliv vaše nápady, výhrady, nebo poznámky k funkčnosti stránek. Všechny připomínky nám můžete psát na email dekubity@nconzo.cz.

Novinky

Stop dekubitům

Světový den STOP dekubitům proběhl letos bez Kulatého stolu V pořadí již osmý ročník této mezinárodní akce proběhne ve čtvrtek 19. listopadu, letos vzhledem k pandemii covid-19

Zpráva z virtuální mezinárodní konference EPUAP

Mezinárodní konferenci EPUAP, která se měla uskutečnit v letošním roce v Praze, nahradilo virtuální setkání excelentních přednášejících s posluchači z celého světa. Výbor EPUAP se rozhodl neztratit žádnou možnost

Spouštíme nový web

Po pěti letech spouštíme novou podobu webových stránek. Ode dneška najdete informace o problematice prevence a léčení dekubitů ve zcela nové grafické podobě. Hlavní novinkou,