Souhrn akcí roku 2014

Souhrn, odkazy a informace ke všem akcím za rok 2014

STOP dekubitům – FN Motol

Kulatý stůl na téma: Systém prevence, sledování a léčby dekubitů v ČR (12. června 2014)

Kulatý stůl na téma: Systém prevence, sledování a léčby dekubitů v ČR (19. listopad 2014)