Souhrn akcí roku 2015

Souhrn, odkazy a informace ke všem akcím za rok 2015

Kulatý stůl na téma: Systém prevence, sledování a léčby dekubitů v ČR

Dne 12. listopadu 2015 se pod záštitou hlavní sestry Ministerstva zdravotnictví České republiky uskuteční již 3. Kulatý stůl k problematice prevence, sledování a léčby dekubitů v ČR.

Prezentace
Zapojení poskytovatelé zdravotních služeb – Den Stop Dekubitům 2015

Fakultní nemocnice Hradec Králové
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Fakultní nemocnice Olomouc
Fakultní nemocnice Ostrava
Fakultní nemocnice Plzeň
Fakultní nemocnice v Motole
Jihomoravská dětská léčebna, Dětská léčebna pohybových poruch Boskovice
Masarykův onkologický ústav
Nemocnice Jihlava
Nemocnice Na Homolce
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov,a.s.
Nemocnice Vyškov, p.o.
Oblastní nemocnice Kolín, a.s.
OLÚ ALBERTINUM v Žamberku
Pardubická krajská nemocnice, a.s. – Orlickoústecká a Litomyšlské nemocnicie
Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice
Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice
Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
Středomoravská nemocniční a.s. – odštěpný závod Nemocnice Prostějov
Středomoravská nemocniční, a.s., Nemocnice Šternberk
Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
Vojenská nemocnice Olomouc

Mezinárodní akce:

Ve dnech 16. – 18. září 2015 se koná v Ghentu v Belgii 18. Konference Evropského poradního panelu pro otázky dekubitů.

Akce se účastní členky redakční rady portálu dekubity.eu, můžete tak očekávat nejnovější zprávy z jednání.

18. výroční zasedání EPUAP

KONFERENCE S MEZINÁRODNÍ ÚČASTI O HOJENÍ CHRONICKÝCH RAN, KOŽNÍCH DEFEKTU A REPARACI TKÁNÍ

Pozvánka na den STOP dekubitům