Souhrn akcí roku 2016

Souhrn, odkazy a informace ke všem akcím za rok 2016

20.09.2016

19. zasedání Evropského poradního panelu pro otázky dekubitů (EPUAP) a Světové organizace pro hojení ran se koná v Itálii ve Florencii. Pondělí, 26. září 2016 od 14:00 do 18:00
Prevence a léčba dekubitů: Multi-perspektivní přístup k celosvětovému problému s kvalitou ve zdravotnictví.

16.09.2016: AWA Symposium

Blíží se světový den boje proti dekubitům a odborné společnosti na celém světě pořádají odborné či jiné propagační akce. Jednou z nich je AWA Sympozium, které pořádají naši kolegové v Rakousku na téma: „Z praxe pro praxi“. Akce se koná 16. září 2016 ve Vídni a je organizována Rakouskou společností pro léčbu ran (AWA) s rakouskou společností pro prevenci dekubitů (APUPA). Pozvánku a program naleznete zde: