Souhrn akcí roku 2017

Souhrn, odkazy a informace ke všem akcím za rok 2017

16.11.2017: 4. APUPA Symposium

Na téma: Dekubitusprävention in der Sitzposition
 

15.11.2017: Stop Pressure Ulcer Day

11.11.2017: DEKUBITY – SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI

Na téma: Daty podložené znalosti, dovednosti a doporučené postupy pro péči o dlouhodobě nemocné pacienty.

prezentace
Akce poskytovatelů zdravotní péče

20.9. – 21.9.2017 EPUAP 2017 preliminary programme

4.9.2017 Konference PREVENCE A ČASNÁ LÉČBA DEKUBITŮ u pacientů s poškozením míchy

1-2.6.2017 VII. ročník konference RANDE

30.3. – 1. 4. 2017: XXXIII. Mezinárodní kongres SKVIMP

Na téma: Výživa integruje medicínu: od jednotlivých živin ke klinické praxi

26. – 27. leden 2017: XV. celostátní kongres s mezinárodní účastí

Na téma: MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE PŘI LÉČBĚ RAN A KOŽNÍCH DEFEKTŮ

Aktivity u poskytovatelů zdravotních služeb v roce 2017