Články

Mediálním partnerem portálu je časopis Florence.

Informační portál v České republice pro všeobecné sestry.

2018

KOUTNÁ, Markéta. Lokální léčba dekubitu dítěte mladšího školního věku. Léčba ran, 2018, roč. 5, č. 1, s. 7. ISSN 2336-520X.

 

2017

POKORNÁ, Andrea, Jana DVOŘÁKOVÁ a Vlasta DVOŘÁKOVÁ. Léčba nehojících se ran u novorozenců s využitím silikonových materiálů vlhkého hojení. Pediatrie pro praxi. 2017, roč. 18, č. 3, s. 186-191. ISSN  1213-0494.

 

2016

NERADOVÁ, Pavla. Specifika ošetřování ran u novorozenců v intenzivní péči s příkladem kazuistiky sorrorigenního poškození. Léčba ran, 2016, roč. 3, č. 3, s. 4-6. ISSN 2336-520X.

 

2015

FENDRYCHOVÁ, Jaroslava. Adaptovaný klinický doporučený postup: Péče o kůži novorozence. Pediatrie pro praxi, 2015, roč. 16, č. 4, s. 275-278. ISSN 1213-0494.

 

2014

FENDRYCHOVÁ, Jaroslava. Proces adaptace klinického doporučeného postupu v péči o kůži novorozenců. Pediatrie pro praxi, 2014, roč. 15, č. 6, s. 366-370. ISSN 1213-0494.

 

2013

DRÁPALOVÁ, Romana a Martina PETLACHOVÁ. Hojení ran a dekubitů. In: Náhlé příhody v dětské onkologii. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2013. s. 265-272. ISBN 978-80-204-2877-6.

 

2009

NIPPERTOVÁ, Gabriela. Kožní defekty a jejich prevence v neonatologii. Neonatologické listy, 2009, roč. 15, č. 1, s. 40-41. ISSN 1211-1600.

 

2009

NIPPERTOVÁ, Gabriela a Monika PŘÍKAZSKÁ. Vlhké hojení ran a jeho využití v neonatologii. Dermatologie pro praxi. 2009, roč. 3, č. 5, s. 243-244. ISSN 1802-2960.

 

2007

GRYCZOVÁ, Martina. Specifika ošetřování dospělých versus děti. In: Konference pro sestry: rovné příležitosti pro všechny v ošetřovatelské praxi a jiná aktuální témata : sborník : 26.-27. ledna 2007, Ostrava. Ostrava: Dům techniky Ostrava, 2007. s. 42-50. ISBN 978-80-02-01881-0.