Publikace

Mediálním partnerem portálu je časopis Florence.

Informační portál v České republice pro všeobecné sestry.

2019

HLINKOVÁ, Edita, Jana NEMCOVÁ a Edward HUĽO. Management chronických ran.1.vyd. Praha: Grada, 2019. 223 s. ISBN 978-80-271-0620-2.

 

 

 

 

 

 

2019

BUŽGOVÁ, Radka a Lucie SIKOROVÁ. Dětská paliativní péče. 1. vyd. Praha: Grada, 2019. 237 s. ISBN 978-80-271-0584-7.

 

 

 

 

 

 

 

2018

FENDRYCHOVÁ, Jaroslava. Ošetřování ran a stomií u novorozenců a kojenců.1. vyd.

Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2018. 158 s. ISBN 978-80-7013-593-8.

 

 

 

 

 

 

2018

FENDRYCHOVÁ, Jaroslava a Michal KLIMOVIČ.Péče o kriticky nemocné dítě. 2. přeprac. a rozšíř. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2018. 420 s.  ISBN 978-80-7013-592-1.

 

 

 

 

 

 

2015

KOUTNÁ, Markéta a Ondřej ULRYCH. Manuál hojení ran v intenzivní péči. 1. vyd. Praha: Galén, 2015. 200 s.  ISBN 978-80-7492-190-2.

 

 

 

 

 

 

 

2014

MUNTAU, Ania a SZITÁNYI, Peter, ed. Pediatrie: překlad 6. vydání. 2. čes. vyd. Praha: Grada, 2014. 588 s. ISBN 978-80-247-4588-6.

 

 

 

 

 

 

 

2013

FENDRYCHOVÁ, Jaroslava. Hodnotící metodiky v neonatologii. 2. přeprac. a rozšíř. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2013. 112 s. ISBN 978-80-7013-560-0.

 

 

 

 

 

 

2012

FENDRYCHOVÁ, Jaroslava a Ivo BOREK. Intenzivní péče o novorozence. 2. přeprac. vyd.  Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2012. 447 s. ISBN 978-80-7013-547-1.

 

 

 

 

 

 

2011

ZIKL, Pavel. Děti s tělesným a kombinovaným postižením ve škole: komplexní péče, léčebná rehabilitace ve škole, polohování, pomůcky pro děti s tělesným postižením. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 112 s. ISBN 978-80-247-3856-7.

 

 

 

 

 

 

2011

SLÁMA, Ondřej, Ladislav KABELKA a Jiří VORLÍČEK. Paliativní medicína pro praxi.

  1. vyd. Praha: Galén, c2011. 363 s. ISBN 978-80-7262-849-0.

 

 

 

 

2011

FENDRYCHOVÁ, Jaroslava. Základní ošetřovatelské postupy v péči o novorozence: vybrané kapitoly.1 vyd. Praha: Grada, 2011. 189 s. ISBN  978-80-247-3940-3.