Vzdělávání

Edukační webový portál: www.hojeniran.cz a www.merudia.cz

 Informační portál v České republice pro všeobecné sestry

Pro  každý kalendářní rok zde naleznete celorepublikové možnosti vzdělávání v oblasti dekubitů a související problematice.

NCO NZO Brno

 • Hodnocení rizik, prevence a léčba dekubitů
 • Specifická ošetřovatelská péče o nehojící se rány a defekty
 • Specifická ošetřovatelská péče o nemocné se syndromem diabetické nohy
 • Ošetřování ran a stomií u novorozenců
 • Komunitní nutriční péče a poradenství u seniorů
 • Metody stanovování individuálních nutričních potřeb u pacientů v těžkých stavech
 • Rehabilitační ošetřování specifických skupin imobilních klientů
 • Ošetřovatelská péče o pacienty s bolestí
 • Aktivizace a mobilizace pacienta v intenzivní péči
 • Ošetřovatelská péče o pacienty s bolestí pro zdravotnické asistenty
 • Moderní ošetřování ran a stomií u novorozenců

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín

 • Ošetřování chronických ran
 • Paliativní péče
 • Ošetřovatelská péče v geriatrii

Ostravská univerzita v Ostravě

 • Hojení chronických ran v intenzivní péči
 • Paliativní péče ve zdravotnických zařízeních

Občanské sdružení „Za kvalitu péče v gerontologii“ – gerontologické partnerství, Hradec Králové

 • Geriatrický pacient v dlouhodobé péči – zvláštnosti ošetřovatelské péče o geriatrického křehkého senior

Krajská zdravotní, a.s., Ústí nad Labem

 • Specifická ošetřovatelská péče o chronické rány a defekty

 

Fakultní nemocnice Plzeň

 • Hodnocení rizik, prevence a léčba dekubitů
 • Specifika ošetřovatelské péče o dlouhodobě nemocné vyšších věkových skupin
 • Specifická ošetřovatelská péče o chronické rány a defekty

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

 • Péče o pacienta s bolestí
 • Ošetřovatelská péče se zaměřením na seniora

 

VFN Praha

 • Komplexní ošetřovatelská péče o rány u dospělých a dětských pacientů