Publikace

Mediálním partnerem portálu je časopis Florence.

Informační portál v České republice pro všeobecné sestry.

BRABCOVÁ, Soňa. Péče o rány pro sestry a ostatní nelékařské profese. 1. vyd. Praha: Grada, 2021. 181 s. 24 cm. ISBN 978-80-271-3133-4.

Pokorná, Andrea a kol. Management nežádoucích událostí ve zdravotnictví: metodika prevence, identifikace a analýza. 1. vyd. Praha: Grada, 2019. 247 s. ISBN 978-80-271-0720-9.

Pokorná, Andrea a kol. Souhrn doporučení a postupů v prevenci a péči o pacienty s tlakovou lézí (dekubitem). 1. vyd. Plzeň: Euroverlag, 2018. 31 s. ISBN 978-80-7177-944-5.

Role krytí v prevenci dekubitů. London: World Union of Wound Healing Societies, [2016]. Consensus dokument. 27 s.

Hlinková, Edita, Jana Nemcová a Michaela Miertová. Nehojace sa rany: vysokoškolská učebnica. 1. vyd. Martin: Osveta, 2015. 284 s. ISBN 978-80-8063-433-9

HRONOVSKÁ, Lenka. Proleženiny a další poruchy kůže u nádorových onemocnění: obecné informace pro pacienty. Praha: Liga proti rakovině Praha, [2014?]. 16 s. ISBN 978-80-260-7709-1.

KRAJČÍK, Štefan a Eva BAJANOVÁ. Dekubity: prevencia a liečba v praxi. 1. vyd. Bratislava: Herba, 2012. 85 s. ISBN 978-80-89171-95-8.

POKORNÁ, Andrea. Úvod do wound managementu: příručka pro hojení chronických ran pro studenty nelékařských oborů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 112 s. ISBN 978-80-210-6048-7.

Léčba ran a péče o pokožku. Olomouc: Solen, [2010]. 90 s. ISBN 978-80-87327-36-4.

KOUŘILOVÁ, Irena. Lokální ošetřování ran a defektů na kůži. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 76 s. ISBN 978-80-247-2682-3.

MIKULA, Jan a Nina MÜLLEROVÁ. Prevence dekubitů. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 96 s. ISBN 978-80-247-2043-2.